امروز : یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/30
50 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/10
30 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
200 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
198 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
200 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
198 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
200 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
198 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
16 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/28
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
5 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
31 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
14 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
5 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
5 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
کشور گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/04
177 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/07/05
118 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه شیراز - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/28
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران