امروز : پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
بیست و ششمین همایش اپتیک و فوتونیک ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/29
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه خوارزمی
مکان برگزاری :
دانشگاه خوارزمی(پردیس کرج)
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :


کلمات کلیدی :
کنفرانس اپیتک-فوتونیک-اپتیک-بیوفوتونیک


تلفن دبیرخانه :
۰۲۶۳۴۵۸۴۵۸۱
مسئول دبیرخانه :
دکتر جعفر جهان پناه