امروز : پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
89 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/17
89 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/10
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/06
47 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/29
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/0225/0
6674 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/11
52 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/07
48 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
123 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
123 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
37 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
34 روز مانده
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
89 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/17
89 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
70 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
67 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/22
63 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/22
63 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران