اخبار سایت

با توجه به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری همایشها و کنفرانسهای جدید درپی شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفند ماه تا اطلاع ثانوی و تعطیلی جلسات پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی و تخصصی متاسفانه در حال حاضر امکان اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانس ها در طی فروردین ماه وجود ندارد.

بیشتر بدانید ...