امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/27
24 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/26
23 روز مانده
شهر برگزاری :
غرب تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/16
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/10
7 روز مانده
شهر برگزاری :
--
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
مجتمع آموزش عالی لارستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/04/22
171 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1401/04/01
150 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/13
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/05
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/26
23 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
آنلاین
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/18-19
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
پژوهشگاه فضایی ایران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/30
27 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/27
24 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - شهر تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/03/25
143 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/12/21
48 روز مانده
شهر برگزاری :
-
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/1201/0
35666 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/23
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران