امروز : شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس ملی مهندسی نفت و گاز ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
مهندسی مخازن
 • استراتژیهای جدید ازدیاد برداشت
 • مدیریت و صیانت از مخازن
 • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مخزن
 • مدلسازی مخازن
 • شبیه سازی موردی مخازن ایرانی
 • روش های و تکنیک های جدید مدل سازی مخزن
 • مخزن غیرفابل برداشت
 • بهینه سازی و شناسایی مخازن
 • بررسی رفتار سیالات مخزن
 • کاربرد نانو فناوری در بهبود خواص سیالات و سنگ های مخزن
 • کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن
 • تحقیقات نوین در مخازن نفت
 • سایر موضوعات مرتبط
مهندسی بهره برداری
 • بررسی تکنیک های جدید چاه پیمایی
 • روش های جلوگیری از آبی شدن و گازی شدن چاه ها
 • انگیزش چاه و روش های آن
 • روش های ساخت تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفت
 • هیدراتهای گازی،روش های جلوگیری و رفع آنها
 • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی بهره برداری
 • مطالعات آزمایشگاهی پیرامون رسوب آسفالتین و وکس
 • چالش های پخش بهره برداری و تولید
 • کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیت ها در بهره برداری
 • فرازآوری مصنوعی
 • بهینه سازی بهره برداری
 • تحقیقات نوین در بهره برداری نفت
 • سایر موضوعات مرتبط
مهندسی حفاری
 • تعمیر و تکمیل چاه
 • حفاری انحرافی
 • سیالات تکمیل و سیالات حفاری
 • سیمانکاری
 • تجهیزات و دکل حفاری
 • فناوری های نوین در حفاری،تعمیر و تکمیل چاه
 • مشکلات حفاری
 • بررسی روش های مختلف حفاری در آبهای عمیق
 • چگونگی مقابله با زونهای پر فشار در عملیات حفاری
 • پایداری میکانیکی دیواره چاه در حفاری های انحرافی و افقی
 • کاربردهای حفاری لیزر
 • کاربرد فناوری نانو در حفاری
 • تحقیقات نوین در حفاری نفت
 • سایر موضوعات مرتبط
ژنومکانیک نفت
 • مدل سازی ژنومکانیکی
 • بررسی لرزه های و میکرو لرزه ای
 • پترو فیزیک
 • روابط تحلیلی و مدل های رفتاری
 • کاربرد ژنومکانیک در حفاری
 • کاربرد ژنومکانیک در تولید
 • مدیریت ریسک
 • موضوعات خاص در ژنومکانیک
انتقال و ذخیره سازی
 • ذخیره سازی نفت و مواد هیدروکربوری در مغارهای سنگی
 • ذخیره سازی گاز و مواد هیدروکربوری در مغارهای نمکی
 • مغاره های ذخیره سازی با پوشش
 • مغاره های ذخیره سازی بدون پوشش
 • پرده آب و طراحی و اجرای آن
 • شناسایی و انتخاب سایت های ذخیره سازی
 • تحلیل ،طراحی و اجرای مغارهای سنگی
 • تحلیل ،طراحی و اجرای مغارهای نمکی
 • طراحی سیستم های پمپاژ در مغارها
 • نوع سیالات ذخیره سازی و شرایط ذخیره سازی
 • کاربرد روش های عددی در تحلیل و طراحی مغارهای ذخیره سازی
 • طراحی چاه و لوله های جداری در مغارهای نمکی
 • پدیده خزش و آزمون های آزمایشگاهی خزش نمک
 • تحقیقات نوین در نفت
 • سایر موضوعات مرتبط
 


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی