امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین همایش ملی معنویت و علوم اسلامی
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مکان برگزاری :
قم
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
  1. چیستی، چرایی و چگونگی معنویت پژوهی؛
  2. مصداق یابی معنویت پژوهی در اسلام (آثار، مکاتب، موضوعات، شخصیت ها)؛
  3. معنویت به مثابه دانش، گرایش یا رشته مطالعاتی؛
  4. نسبت سنجی معنویت با دانش فقه؛
  5. نسبت سنجی معنویت با دانش فلسفه؛
  6. نسبت سنجی معنویت با دانش کلام؛
  7. نسبت سنجی معنویت با دانش اخلاق؛
  8. نسبت سنجی معنویت با دانش عرفان؛


کلمات کلیدی :
معنویت ـ نسبت سنجی ـ فقه ـ فلسفه ـ کلام ـ اخلاق ـ عرفان


تلفن دبیرخانه :
02531156707
مسئول دبیرخانه :
علی نقوی