امروز : جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز توانمندسازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

1) توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی :
1-1) آموزش و پرورش
2-1) مشاوره و راهنمایی
3-1) علوم قرآن و حدیث
4-1) روانشناسی و خانواده
5-1) زبان و ادبیات فارسی
6-1) مطالعات فقه و حقوق
7-1) مطالعات علوم سیاسی
8-1) تاریخ و تمدن اسلامی
9-1) الگوهای ایرانی اسلامی
10-1) هنر و مطالعات معماری
11-1) الهیات و معارف اسلامی
12-1) علوم اجتماعی و  فرهنگی
13-1) حسابداری و علوم اقتصادی
14-1) علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
15-1) دیگر مباحث مرتبط جامعه با علوم انسانی

2) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت :
1-2) مدیریت دانش
2-2) مدیریت MBA
3-2) مدیریت آموزشی
4-2) مدیریت  تکنولوژی
5-2) اقتصاد پولی و  بانکی
6-2) مدیریت و برنامه ریزی
7-2) مدیریت دولتی و اجرایی
8-2) مدیریت مالی و  بازرگانی
9-2) مدیریت شهری و  روستایی
10-2) مدیریت صنعتی و كار آفريني
11-2) مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
12-2) حسابداری و مدیریت  منابع انسانی
13-2) مدیریت کشاورزی  و محیط زیست
14-2) مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی

15-2) مدیریت ورزشی
16-2) سایر مباحث مرتبط جامعه با علوم مدیریتکلمات کلیدی :
مدیریت؛ علوم انسانی، دانش، توانمند سازی


تلفن دبیرخانه :
07132309166
مسئول دبیرخانه :
خانم حسینی