امروز : جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/30
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

روانشناسی

علوم تربیتی و رفتاری

مشاوره

آموزش و پرورش و پژوهش

تعلیم و تربیت

سبک زندگی

علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگیکلمات کلیدی :
کنفرانس بین المللی+معتبر+روانشناسی+علوم تربیتی و رفتاری+مشاوره+آموزش و پرورش+پژوهش+تعلیم و تربیت+سبک زندگی+علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگی


تلفن دبیرخانه :
09016243545
مسئول دبیرخانه :
ریاست کنفرانس