امروز : یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین کارگاه و کنفرانس محاسبات نانوساختارها
تاریخ برگزاری همایش :
1397/04/14
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/03/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف
مکان برگزاری :
دانشگاه صنعتی شریف
آدرس وب سایت :
نوع :
کارگاه و سمینار آموزشی
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

1- روش­ها: الف) محاسبات دینامیک مولکولی، ب) محاسبات کوانتوم، ج) مدلسازی میکرو الکترونیک د) محاسبات المان محدود

 2- کاربردها: الف) پیشگویی خواص الکتریکی و مکانیکی،ب) واکنش­های شیمیایی و کاتالیزوری، ج)مدلسازی سیستم­ها،د) غربال گری مواد پیشرفتهکلمات کلیدی :
نانو، نانوساختارها، محاسبات، محاسبات نانوساختارها


تلفن دبیرخانه :
66164118
مسئول دبیرخانه :
مسعود آریانپور