امروز : شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/29
109 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
80 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/09
29 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/01
21 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/16
96 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/02
82 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
122 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
65 روز مانده
شهر برگزاری :
پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/25
15 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا، سیدنی، Mantra Chatswood
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/22
42 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/10
30 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/22
42 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/10
30 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان