امروز : جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/29
110 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
81 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/09
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/01
22 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/16
97 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/02
83 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
123 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
66 روز مانده
شهر برگزاری :
پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/25
16 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا، سیدنی، Mantra Chatswood
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/22
43 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/10
31 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/22
43 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/10
31 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان