امروز : چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1397/01/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/12/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه جرجیا
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1396/09/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/07/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1395/10/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1395/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/10/22
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/10/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/05/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/21
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/07
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1395/12/04
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1395/11/21
پایان یافته
شهر برگزاری :
اصفهان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/09
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/05/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/07/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/05/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ برگزاری همایش :
1398/04/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/02/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - باغ کشاورزی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)